Sắp diễn ra Hội nghị Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh

15:14' - 29/02/2024
BNEWS Tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt 18 hoạt động xúc tiến đầu tư; trong đó có hội nghị Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh dự kiến diễn ra tháng 3/2024.

Với định hướng thu hút đầu tư năm 2024, tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt 18 hoạt động xúc tiến đầu tư; trong đó có hội nghị Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh dự kiến diễn ra tháng 3/2024 là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm mở ra cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Với chủ đề “Bắc Ninh – Kinh Bắc, Khởi sắc đầu tư”, hội nghị sẽ công bố các thông tin cơ bản về phương hướng phát triển, các phương án quy hoạch, định hướng thu hút đầu tư nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để quảng bá, giới thiệu và thu hút đầu tư.
Đây là diễn đàn để các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại, hình thành các cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh trên cơ sở quy hoạch tỉnh được công bố, tập trung vào các lĩnh vực mà tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư; là cơ hội để tăng cường hoạt động đối ngoại, tăng cường xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Ninh đến với thị trường trong nước và quốc tế.
 

Nhân dịp này, Bắc Ninh muốn mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, có năng lực trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án mà tỉnh đang thu hút đầu tư và đã được đưa vào Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-20230, tầm nhìn đến năm 2050.
Năm 2024, tỉnh Bắc Ninh dành gần 3,7 tỷ đồng thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh; trong đó, dành 2,678 tỷ đồng triển khai các hoạt động xúc tiến đấu tư thường niên và 1 tỷ đồng tổ chức Hội nghị Quy hoạch và xúc tiến đầu tư.
Tại Quyết định số 49/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024, Bắc Ninh sẽ thực hiện mục tiêu “kép” trong xúc tiến đầu tư: vừa chủ động tiếp xúc với các đối tác tiềm năng tại nước ngoài, vừa tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo động lực mới phát triển toàn diện các ngành kinh tế theo hướng bền vững.
Trong năm 2024, Bắc Ninh tiếp tục đổi mới và tạo đột phá về cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển nhanh, bền vững, coi trọng ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội - xã hội của tỉnh trên cơ sở phát huy nội lực gắn với tranh thủ tối đa ngoại lực trong thế chủ động hội nhập và cạnh tranh quốc tế; hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ.
Đồng thời, nắm bắt cơ hội từ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc, nâng cao chất lượng quản lý điều hành phù hợp với quá trình chuyển đổi số, quản trị điện tử, đô thị thông minh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục