1. >

SBT phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) vừa thông qua phương án triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm tái cấu trúc tài chính.

SBT phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Khối lượng dự kiến 1.200 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, theo đó tổng giá trị phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng.

Lãi suất dự kiến là 3,5%/năm. Mức lãi suất này có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, phát hành riêng lẻ và có bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 3 năm. Thời điểm phát hành không quá 90 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản và sau khi công ty công bố thông tin.

Trái phiếu có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành. Giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định dựa trên thỏa thuận với nhà đầu tư.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo Bộ Nông lâm, Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu nho của Hàn Quốc trong năm 2019 đạt hơn 27 tỷ won, tương đương 23 triệu USD, trở thành thị trường nhập khẩu nho lớn nhất của Hàn Quốc.

ncif