SCIC đạt doanh thu vượt bậc nửa đầu năm

17:38' - 30/08/2019
Bnews Nửa đầu năm 2019, SCIC đạt doanh thu hơn 3.050 tỷ đồng trong hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, tăng gần 762 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Mới đây, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019.

Theo đó, hơn 3.050 tỷ đồng là doanh thu trong hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, tăng gần 762 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, chứng tỏ hiệu quả và sức tăng trưởng vượt bậc của SCIC và các doanh nghiệp thành viên. Điều đáng nói là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đã tăng 1.194,5 tỷ đồng, tương đương hơn 50% so với cùng kỳ.
Có thể thấy rằng, triển vọng tăng trưởng về hoạt động sản xuất kinh doanh của SCIC trong cả năm 2019 là rất khả thi. 

Không những thế với tiềm lực tài chính dồi dào, đến ngày 30/6/2019, vốn đầu tư của chủ sở hữu đã góp vào tổng công ty đạt hơn 32.412 tỷ đồng, tăng 6.370 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018; tổng tài sản ngắn hạn và dài hạn của SCIC cũng đạt hơn 56.908 tỷ đồng, tăng 6.827 tỷ đồng so với cùng chỉ tiêu tính đến cuối năm ngoái.

Riêng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của SCIC đến ngày 30/6 năm nay đã đạt hơn 31.616 tỷ đồng và các khoản phải thu từ đầu tư tài chính như tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, trái phiếu, cổ tức, lợi nhuận được chia và bán các khoản đầu tư hay thu từ hoạt động sắp xếp doanh nghiệp đạt gần 36.103 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm 30/6/2019, SCIC hiện đang sở hữu và đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết như Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC, Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam, Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng-Việt Lào, Công ty Cổ phần Đầu tư SCIC-Bảo Việt, Công ty Cổ phần Tháp Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam, Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas, Công ty Cổ phần Cảng Mipec.
Tóm tắt thông tin tài chính về các công ty liên kết của SCIC cho thấy, tổng doanh thu của các đơn vị liên kết trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 3.184 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt hơn 1.552 tỷ đồng và phần lãi trong các công ty liên kết được đầu tư bằng nguồn vốn của SCIC xấp xỉ đạt 462 tỷ đồng, tăng 420 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.
Thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, SCIC đã đóng góp 1.683 tỷ đồng cho tổng các loại thuế (giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, môn bài và các khoản khác...)./.
>>> SCIC sẽ thoái toàn bộ vốn nắm giữ tại Biopharco

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục