Sẽ ban hành khung định hướng phát triển quốc gia

11:05' - 26/07/2019
BNEWS Sau khi ban hành khung định hướng phát triển quốc gia sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Để bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch, khung định hướng phát triển quốc gia (bao gồm quan điểm, mục tiêu phát triển và định hướng bố trí tổng thể và các ngành then chốt) sẽ được soạn thảo trong thời gian từ tháng 11/2019 - 1/2020, trình Hội đồng Quy hoạch quốc gia thông qua để làm căn cứ bước đầu cho việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung cho biết, sau khi ban hành khung định hướng phát triển quốc gia sẽ tiến hành xây dựng kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là lần đầu tiên ở nước ta lập quy hoạch tổng thể quốc gia theo yêu cầu của Luật Quy hoạch. Vì thế, cần xây dựng kế hoạch lập quy hoạch để đảm bảo chất lượng, thời gian lập và kịp trình Quốc hội Khóa XV thông qua vào kỳ họp thứ hai, cuối năm 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, lý do cần xây dựng kế hoạch lập quy hoạch tổng thể quốc gia để cụ thể hóa tiến độ, các bước thực hiện lập quy hoạch tổng thể quốc gia; đồng thời, làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong quá trình lập, thẩm định và quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia.

Về một số mốc quan trọng trong tiến độ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và lập quy hoạch tổng thể quốc gia, Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung cho biết, trước mắt, từ tháng 7 - 12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thành xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Tiếp đến tháng 12/2019 - 1/2020, tiến hành lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, các hợp phần của quy hoạch tổng thể quốc gia; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể quốc gia.

Sau đó, trình Chính phủ thông qua nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia và hoàn thiện nội dung theo kết luận của Chính phủ và báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và hoàn thiện báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia.

Dự kiến, tháng 11/2021, trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua quy hoạch tổng thể quốc gia.

“Nội dung của báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia được xây dựng song song cùng với quá trình xây dựng các hợp phần quy hoạch. Các kết quả nghiên cứu từ các hợp phần quy hoạch sẽ được xem xét, tích hợp vào báo cáo quy hoạch tổng thể quốc gia bảo đảm cân đối tổng thể, liên ngành, liên vùng”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung cho biết.

Thứ trưởng cũng nêu rõ, một số định hướng về triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch khác.

Đó là việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được tiến hành; đồng thời, có sự phối hợp, điều chỉnh, theo phương pháp ‘‘đúng dần’’.

Hiện nay, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đang được dự thảo trình Hội nghị Trung ương lần thứ 11.

Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch khác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục