SHB báo lãi hơn 3.000 tỷ đồng, mục tiêu đạt chuẩn Basel II trong quý I/2020

17:46' - 05/02/2020
BNEWS Năm 2019, tổng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng SHB đạt 3.077 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018.
SHB báo lãi hơn 3.000 tỷ đồng. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Báo cáo tài chính quý IV/2019 của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố cho thấy, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 của ngân hàng đạt 3.077 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018, hoàn thành mục tiêu đã đề ra và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đến 31/12/2019 đạt 11,7%.
Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của SHB đạt 366.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2018. Vốn điều lệ đạt 14.551 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 337.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2018.
Cùng với tăng trưởng về quy mô hoạt động và huy động vốn, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 265.000 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 22% so với cuối năm 2018. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt  với tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh về mức 1,8%.
Trong quý cuối của năm 2019, SHB đã mua lại 5.773 tỷ đồng trái phiếu VAMC và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ 100%. Đây là những khoản nợ xấu SHB đã bán cho VAMC, trong đó có phần lớn là những khoản nợ xấu khi nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank).
Việc SHB hoàn thành việc trích lập dự phòng rủi ro 100% nợ xấu bán cho VAMC trước thời hạn đã giúp SHB hội đủ điều kiện để chia cổ tức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, SHB phát hành hơn 251,4 triệu cổ phiếu (tương đương hơn 2.514 tỷ đồng tính theo mệnh giá) để chia cổ tức năm 2017 và 2018 cho cổ đông với tỷ lệ 20,9% từ nguồn lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2018.
Trước đó, SHB cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Phương án tăng vốn điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019. Để thực hiện tăng vốn, ngân hàng SHB sẽ phát hành gần 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Năm 2020, SHB đặt mục tiêu sẽ tiếp tục mua trước hạn trái phiếu VAMC, chất lượng tín dụng tốt với nợ xấu dưới 2%, tiếp tục khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng thương mại cổ phẩn tư nhân lớn nhất Việt Nam xét về quy mô và thị phần hoạt động kinh doanh. Đồng thời, hoạt động kinh doanh SHB sẽ đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu tài chính theo tiêu chuẩn Basel II trong quý I/2020./.

>>> Yếu tố nào giúp HDBank báo lãi cao nhất từ trước tới nay

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục