SHB điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận vì COVID-19

16:09' - 15/06/2020
BNEWS SHB dự kiến tăng trưởng lợi nhuận từ 35-40% trong năm 2020. Tuy nhiên dưới những tác động của dịch COVID-19, SHB phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

 Thông tin trên được Tổng Giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 28, diễn ra chiều 15/6 tại Hà Nội.
Theo đó, căn cứ vào kết quả đạt được cuối năm 2019 và mục tiêu phát triển trong năm 2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) dự kiến tăng trưởng lợi nhuận từ 35-40% trong năm 2020. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã có ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế thế giới và Việt Nam; trong đó ngành ngân hàng cũng chịu tác động không nhỏ.
Đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, SHB đã triển khai các gói hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như: cho vay với lãi suất ưu đãi quy mô 25.000 tỷ đồng, miễn phần lớn các phí giao dịch ngân hàng, giảm tối thiểu 50% phí thanh toán qua hệ thống ngân hàng điện tử...
Do đó, mục tiêu lợi nhuận năm 2020 ước tính giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với dự kiến ban đầu, xuống còn 3.268 tỷ đồng (trước thuế), tăng 8% so với năm 2019.
Năm 2020, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng gần 12%, lên mức 408.448 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, dự kiến thu hồi 6.081 tỷ đồng nợ xấu (bao gồm cả thu giữ tài sản), mua lại 1.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt từ Công ty Quản lý tài sản (VAMC).
Về vốn điều lệ, ông Lê cho biết SHB dự kiến sẽ tăng thêm 7.278 tỷ đồng so với cuối năm 2019, lên mức 19.314 tỷ đồng. Trước đó, vốn điều lệ đến ngày 21/12/2019 của SHB là 12.036 tỷ đồng.
Cuối năm 2019, SHB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành 3.007 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ. Đến đầu tháng 5/2020, SHB đã hoàn tất thủ tục tăng vốn, nâng tổng số vốn điều lệ của ngân hàng tại ngày 6/5/2020 lên 17.558 tỷ đồng.
Trong quý III và IV/2020, SHB dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ chia là 10%. Thời điểm chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.
Trong hơn 1.755 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm sau khi thực hiện phương án chia cổ tức trên, SHB dự kiến sẽ đầu tư 400 tỷ đồng vào hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tài sản cố định cho việc phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh và hơn 1.355 tỷ đồng sẽ được sử dụng vào mục đích mở rộng quy mô cho vay.
Tại đại hội, SHB đã trình cổ đông thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của ngân hàng từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).
Đại hội tiến hành thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
Cụ thể, Hội đồng quản trị đề nghị miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Quang Huy sau khi ông Huy có đơn từ nhiệm từ tháng 11/2019 vì lý do cá nhân; miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hoạt để tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Đỗ Quang Huy; miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Hữu Đức vì lý do sức khỏe theo đơn từ nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Hoạt sinh năm 1986, trình độ Thạc sỹ kinh tế được Hội đồng quản trị SHB giới thiệu bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Bà Nguyễn Thị Hoạt bắt đầu tham gia Ban Kiểm soát của SHB từ tháng 4/2015, đến tháng 4/2017 được bầu làm Phó Trưởng Ban Kiểm soát.
Việc thoái vốn tại Công ty Tài chính MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB FC) cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cũng được Hội đồng quản trị SHB trình tới cổ đông trong cuộc họp này.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Quang Hiển, việc thoái vốn này không chỉ đem lại cho cổ đông và ngân hàng nguồn thặng dư vốn đáng kể mà còn giúp nâng cao uy tín, hình ảnh của ngân hàng trên thị trường tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước. Ngoài ra, sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sẽ nâng cao năng lực quản trị, điều hành của SHB FC, tạo sự khác biệt trong mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục