SHB trình cổ đông 2 kịch bản lợi nhuận 

14:54' - 22/04/2021
BNEWS Chiều 22/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2021 thông qua nhiều nội dung quan trọng. 

Báo cáo tại đại hội, Tổng Giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê cho biết, dự kiến trong năm 2021, ngân hàng sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thêm hơn 9.000 tỷ đồng so với cuối năm 2020.

Bao gồm: 1.750 tỷ đồng tăng thêm từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ 10%, sẽ thực hiện trong quý II/2021; 2.022 tỷ đồng từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ 10,5%, dự kiến thực hiện trong quý III/2021 và 5.391 tỷ đồng tăng thêm từ phát hành cổ phiếu ra công chúng. Như vậy, sau khi hoàn tất kế hoạch trên, vốn điều lệ của SHB sẽ đạt 26.674 tỷ đồng. 
Về kế hoạch lợi nhuận, SHB trình cổ đông 2 kịch bản. Cụ thể, trong trường hợp SHB hoàn thành việc chào bán phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng trong quý III/2021 thì vốn tăng thêm được dùng vào hoạt động kinh doanh, góp phần tăng lợi nhuận ngân hàng, dự kiến đạt 6.128 tỷ đồng. Còn trường hợp việc chào bán hoàn thành trong quý IV/2021 thì lợi nhuận ngân hàng dự kiến là 5.828 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận của SHB sẽ tăng tới 88% và 78% so với năm 2020 tương ứng với 2 kịch bản trên. 
Năm 2021, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 11,5% lên hơn 460.000 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 15%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. 

Tại đại hội, Hội đồng quản trị SHB trình cổ đông thông qua việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là 10% để tìm kiếm và lựa chọn đối tác chiến lược. 
Một nội dung đáng chú ý khác tại đại hội lần này là phương án phát hành trái phiếu quốc tế theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN). Giá trị phát hành tối đa là 500 triệu USD. Trái phiếu không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, có thể gồm cả trái phiếu tăng vốn cấp 2 (được mua lại sau 5 năm 1 ngày). 
Dự kiến, đợt đầu tiên được phát hành từ năm 2021 đến khi hoàn tất việc phát hành trái phiếu. SHB sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu với hạn từ 3-5 năm. Theo dự kiến, chương trình EMTN và trái phiếu phát hành theo chương trình EMTN sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore. 
Liên quan đến hoạt động của ngân hàng con tại nước ngoài, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông thông qua việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn - Hà Nội Lào (SHB Lào) và Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn - Hà Nội Campuchia (SHB Campuchia). Theo đó, SHB sẽ tìm kiếm đối tác uy tín để chuyển nhượng một phần vốn của SHB tại các ngân hàng con theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc chuyển nhượng một phần vốn góp của SHB tại SHB Lào và SHB Campuchia đồng thời sẽ chuyển đổi loại hinh doanh nghiệp từ TNHH Một thành viên sang TNHH Hai thành viên hoặc Cổ phần. 
Ngay trước thềm đại hội, SHB thông báo đã nhận được Công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu SHB trên sàn HOSE. Việc tổ chức giao dịch chính thức đối với cổ phiếu của ngân hàng trên sàn HOSE sẽ được thực hiện sau khi vấn đề hạ tầng công nghệ được xử lý. 
Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của SHB đạt gần 413.000 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cuối năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.412 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch cổ đông đề ra, tăng 12,8% so với năm trước./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục