Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội bổ nhiệm thêm 3 Phó Tổng giám đốc

10:04' - 05/11/2021
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 28/10/2021, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ông Nguyễn Duy Thịnh đã ký quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gồm có: Ông Đỗ Đức Mạnh, Giám đốc phòng Công nghệ thông tin, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 586/QĐ-SGDHN; Ông Đỗ Văn Tâm, Trưởng Ban Kiểm soát, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 588/QĐ-SGDHN; Bà Vũ Thị Thúy Ngà, Giám đốc phòng Thị trường Trái phiếu, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Quyết định số 589/QĐ-SGDHN.

Như vậy, bộ máy nhân sự lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã cơ bản được kiện toàn sau khi hoàn thành chuyển đổi hoạt động sang mô hình mới, thành công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ ngày 6/8/2021.

Ngoài 3 phó Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm, bộ máy nhân sự lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gồm có: Chủ tịch Nguyễn Duy Thịnh; Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Phong; Phó Tổng Giám đốc thường trực Nguyễn Tuấn Anh và Kế toán trưởng Trần Thị Mỹ An.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục