1. >

Sớm bàn giao các tập đoàn, TCT nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Facebook Share

BNEWS.VN Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành sớm tách chức năng quản lý Nhà nước đối với các Tập đoàn, Tổng Công ty cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước theo lộ trình bàn giao chặt chẽ...

Sớm bàn giao các tập đoàn, TCT nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đại biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoàng Anh. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Sáng 12/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Sự kiện diễn ra tại số 6 Bà Huyện Thanh Quan – trụ sở trước đây của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng và nay là nơi làm việc của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan.

Phát biểu chúc mừng Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban này, ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nhiều văn bản chỉ đạo khác, việc thành lập Ủy ban trải qua một quá trình chuẩn bị chặt chẽ, công phu.

Giao nhiệm vụ cho người đứng đầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, đây là nhiệm vụ rất quan trọng vì phải chịu trách nhiệm quản lý tài sản, vốn lớn, vì vậy phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và Chính phủ để công tác quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban chủ động nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp cụ thể để phòng chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong hệ thống doanh nghiệp Nhà nước được giao quản lý. Theo Thủ tướng, tham nhũng trong khu vực Nhà nước còn nặng nề.

Tình trạng sân sau còn lớn, tình trạng gia đình, bà con thân quen, dòng tộc trong doanh nghiệp Nhà nước vẫn có. Do đó, chỉ cần hạn chế tối đa những tiêu cực trong doanh nghiệp Nhà nước, giảm chi phí bất hợp lý thì doanh nghiệp Nhà nước đã đóng góp quan trọng hơn trong cơ cấu GDP của quốc gia.

Cần hạn chế tối đa tình trạng “cha chung không ai khóc”, “cha chung của chung”, buông lỏng quản lý, không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, để xảy ra hậu quả rất xấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong thời gian trước mắt, Ủy ban cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng phương án, lộ trình các công việc cần thiết để bàn giao các tập đoàn, tổng công ty nhà nước từ các bộ, ngành về Ủy ban.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành sớm tách chức năng quản lý Nhà nước đối với các Tập đoàn, Tổng Công ty cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước theo lộ trình bàn giao chặt chẽ, không để phức tạp, sai sót xảy ra, không được để khoảng trống trong quản lý.

Trong dài hạn, Ủy ban phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm được giao, đặc biệt là 2 nội dung chính: Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn và tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động mọi mặt của doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu, nguyên tắc cổ phần hóa là công khai, minh bạch, lên sàn chứng khoán, phải mang lại lợi ích cao nhất cho nhà nước, đặc biệt chú trọng việc phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng trong tất cả các hoạt động, các khâu của cổ phần hóa. Các bài học kinh nghiệm từ cổ phần tại Vinamilk, Sabeco đã cho thấy rõ việc bám vào mục tiêu, nguyên tắc này.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại, tuân thủ nguyên tắc thị trường, lấy hiệu quả làm thước đo đánh giá công việc của cán bộ quản lý, người lao động.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ mới, tạo tác động lan tỏa đến các doanh nghiệp khác và toàn bộ nền kinh tế.

Cùng với đó là thực hiện tốt chức năng quản lý, đặc biệt là đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc, “những nguyên tắc nào, những quy định nào, đưa giải pháp nào để làm rõ trách nhiệm, bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước”. Thực hiện thông suốt hệ thống thông tin báo cáo theo quy định.

Nhấn mạnh việc lựa chọn người tốt, bố trí đúng người, đúng việc, không để kẽ hở cho việc tham nhũng, tiêu cực là rất quan trọng, Thủ tướng nêu rõ, khẩn trương chuẩn bị kỹ, chu đáo, làm tốt các mặt công tác nội bộ, đặc biệt là tổ chức cán bộ theo tinh thần tinh gọn, không cần nhiều mà phải bảo đảm chất lượng cao, hoạt động thông suốt, hiệu quả; không để các bộ phận không rõ chức năng nhiệm vụ, chồng chéo; không đưa vào Ủy ban những cán bộ không đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chính trị.

Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban toàn quyền lựa chọn và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt; phấn đấu là cơ quan tiên phong đổi mới phương pháp quản lý.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành hỗ trợ Ủy ban để sớm đi vào hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình ngay trong tháng 2 này dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan quản lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp dự kiến chuyển giao về Ủy ban; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban trong việc xây dựng phương án, lộ trình các công việc cần thiết để bàn giao.

Tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh nêu rõ, trên cương vị người đứng đầu của Ủy ban, sẽ làm việc hết sức mình vì sự tin tưởng của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và “trên hết là ngôi nhà chung Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà các thế hệ, cả hệ thống chính trị đã kỳ công xây dựng”.

Ông Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh, để Ủy ban làm tốt vai trò quản lý, sử dụng hiệu quả, bảo toàn, phát triển và tối đa hóa giá trị vốn nhà nước được giao thì cần có đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn và bộ máy tổ chức hiệu quả.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh đã trình bày một số nhóm giải pháp cần triển khai ngay trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trước đó, ngày 8/2, Thủ tướng Chính phủ có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ngày 3/2, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đây là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng để xây dựng Ủy ban. Tổ công tác có 11 thành viên do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Tổ trưởng, ông Nguyễn Hoàng Anh làm Tổ phó./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Từ ngày 1/7/2020, các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp tính theo lương cơ sở sẽ đồng loạt tăng, trong đó, đáng chú ý là tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

ncif