SSI chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 16%

08:47' - 19/03/2020
BNEWS Công ty cổ phần chứng khoán SSI vừa công bố phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 16%.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI (SSI) công bố phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 16% (sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới).

Ngày đăng ký cuối cùng là 10/4, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/4.
Công ty dự kiến phát hành gần 82,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục