Từ khoá:bo xay dung

Xu hướng cho lĩnh vực bất động sản trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động mạnh mẽ đến hầu hết các lĩnh vực, trong đó có bất động sản.

Quản lý nước thông minh là xu thế tất yếu

Ngày 8/8 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo ngành nước do Công ty UBM Asia tổ chức dưới sự chủ trì của Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và hỗ trợ của Bộ Xây dựng.

Năm 2020, lo chỗ ở cho khoảng 3 triệu công nhân

Tính đến cuối năm 2017 số lượng công nhân có nhu cầu về chỗ ở là khoảng 1,2 triệu người và dự kiến đến năm 2020 số lượng sẽ là khoảng 3 triệu người.

Xây dựng hệ thống công cụ kiểm soát phát triển thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống công cụ để quản lý kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo hướng ổn định bền vững.

Bộ Xây dựng cắt giảm, đơn giản hoá 85% điều kiện đầu tư kinh doanh

Tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm và đơn giản hoá của Bộ Xây dựng đạt 85%, vượt 35% so với yêu cầu cắt giảm, đơn giản hoá 50% điều kiện đầu tư kinh doanh theo Chỉ thị 20.

Phát triển nhà ở xã hội – hiệu quả kép

Nếu giải quyết tốt bài toán về vốn thì phát triển NOXH sẽ đạt được mục tiêu kép: vừa thực hiện tốt an sinh xã hội, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.

Lượng xi măng xuất khẩu tăng 35%

Bộ Xây dựng cho biết, thị trường vật liệu xây dựng những tháng đầu năm diễn biến cơ bản ổn định.

Bộ Xây dựng và Bộ Ngoại giao Anh hợp tác phát triển mô hình BIM trong xây dựng

Bộ Xây dựng và Bộ Ngoại giao Anh ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) hợp tác trong việc triển khai áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong ngành xây dựng Việt Nam.

Phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030

Kế hoạch Phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 là quyết tâm lớn của Chính phủ trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Vicem và bài toán Chính phủ giao

Dấu mốc lớn cho Vicem trong năm nay chính là việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ và Bộ Xây dựng giao.

VIDEO

Ngoài miễn học phí cho trẻ 5 tuổi, học sinh THCS công lập, Chính phủ thống nhất hỗ trợ học phí cho học sinh diện phổ cập trường ngoài công lập.