gia usd tai vietcombank

Tag: gia usd tai vietcombank

 • Giá USD hôm nay 18/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/8

  08:42' - 18/08/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định và Nhân dân tệ (NDT) cũng ít biến động.

 • Giá USD hôm nay 17/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/8

  08:57' - 17/08/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD diễn biến trái chiều, trong khi Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 16/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/8

  08:48' - 16/08/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng diễn biến trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 15/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/8

  08:43' - 15/08/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tiếp tục tăng trong khi Nhân dân tệ (NDT) diễn biến trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 14/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/8

  08:45' - 14/08/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tiếp tục tăng trong khi Nhân dân tệ (NDT) vẫn giảm.

 • Giá USD hôm nay 4/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 4/8

  08:51' - 04/08/2023

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá USD hôm nay 3/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 3/8

  08:37' - 03/08/2023

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tăng, trong khi Nhân dân tệ (NDT) giảm

 • Giá USD hôm nay 2/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/8

  08:43' - 02/08/2023

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.

 • Giá USD hôm nay 31/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 31/7

  08:43' - 31/07/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD giảm, trong khi Nhân dân tệ (NDT) tăng.

 • Giá USD hôm nay 21/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 21/7

  08:51' - 21/07/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá USD hôm nay 20/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/7

  08:48' - 20/07/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.

 • Giá USD hôm nay 18/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/7

  08:55' - 18/07/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá USD hôm nay 17/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/7

  08:49' - 17/07/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định và Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 14/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/7

  09:15' - 14/07/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.

 • Giá USD hôm nay 7/7 Tài chính & Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 7/7

  08:46' - 07/07/2023

  Tại ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm với chốt phiên hôm qua.