Từ khoá:nang suat lao dong

Giải pháp nào tăng hiệu quả sản xuất ngành than?

Để giải quyết bài toán thiếu lao động và nâng cao điều kiện làm việc cho công nhân lao động, các doanh nghiệp ngành than tại Quảng Ninh đã chủ động đổi mới công nghệ khai thác

Doanh nghiệp cơ khí cần gì để tăng năng suất lao động?

Năng suất lao động vốn giữ vai trò quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia.

Tăng năng suất lao động sẽ tạo ra lợi ích theo cấp số nhân

Năng suất lao động và việc làm là các yếu tố tác động đến tăng trưởng GDP. Với năng suất cao hơn, tăng việc làm có chất lượng hơn sẽ tạo ra “lợi ích theo cấp số nhân”.

Thủ tướng: Ưu tiên đầu tư vào công nghệ và lao động chất lượng cao để tăng năng suất

Chính phủ sẽ ưu tiên đầu tư vào công nghệ, đầu tư cho lao động chất lượng cao và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ.

Nguyên nhân khiến năng suất lao động Việt Nam còn thấp

Qua tổ chức lại sản xuất, lao động nông nghiệp chỉ chiếm 37% là 1 tiến bộ rất lớn nhưng vẫn cao vì nhiều nước chỉ còn ở mức 2-3%. Đây là một nguyên nhân khiến năng suất lao động Việt Nam còn thấp.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm để thúc đẩy năng suất lao động

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm nội địa (GDP).

Gấp rút cải thiện năng suất lao động

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, việc cải thiện năng suất lao động là nhiệm vụ cốt lõi, cấp thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Giải pháp nào giúp tăng năng suất lao động của Việt Nam?

Có nhiều yếu tố khiến năng suất lao động của Việt Nam còn có khoảng cách so với các nước trong khu vực ASEAN.

Có thể tiết kiệm tỷ đô mỗi ngày từ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ

Tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ ở mức thấp có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại gần 1 tỷ USD mỗi ngày.

Ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động

Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ mới, vừa giảm chi phí, vừa nâng cao năng suất lao động.

VIDEO

Năm 2020 sẽ là khoảng thời gian quyết định xem liệu thế giới có đủ khả năng đối phó với 3 thách thức lớn là kiểm soát tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân, xử lý vấn đề biến đổi khí hậu và phục hồi niềm tin đối với Liên hợp quốc (LHQ) hay không.