Từ khoá:ngan sach nha nuoc

Vietsovpetro “về đích” sớm kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã về đích sớm tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kinh tế tài chính của năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các nhiệm vụ thu, chi.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết 01 năm 2020

Chiều 29/11, Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Nghị quyết về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Nghị quyết Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 87/2019/QH14 Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Nghị quyết Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 86/2019/QH14 Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thông qua hai Nghị quyết

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp Ngân sách Nhà nước.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Sáng 14/11, với 90,48% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Biểu quyết Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Thực hiện chương trình làm việc, sáng 14/11, các đại biểu Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Chiều 12/11, với 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

VIDEO

Từ cuối năm 1990 đến nay, thành phố Hà Nội cùng các tổ chức xã hội trong và ngoài nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp làm sạch sông Tô Lịch nhưng đến nay vẫn ô nhiễm. Vậy đâu là giải pháp căn cơ để "hồi sinh" dòng sông này?