ty gia ngoai te

Tag: ty gia ngoai te

 • Dịch vụ mua ngoại tệ online giải tỏa lo âu cho người dân Ngân hàng

  Dịch vụ mua ngoại tệ online giải tỏa lo âu cho người dân

  11:34' - 23/09/2022

  Với sự phát triển công nghệ của ngành ngân hàng hiện nay, người dân có thể mua ngoại tệ trực tuyến và nhận tiền nhanh tại nơi thuận tiện nhất theo nhu cầu cá nhân.

 • Giá USD hôm nay 16/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/9

  08:35' - 16/09/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD có xu hướng tăng, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm.

 • Giá USD hôm nay 14/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/9

  08:45' - 14/09/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt tăng.

 • Giá USD hôm nay 13/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/9

  09:07' - 13/09/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) có xu hướng tăng.

 • Giá USD hôm nay 30/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/8

  08:41' - 30/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tăng, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 29/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 29/8

  08:53' - 29/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD biến động trái chiều, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 19/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/8

  08:37' - 19/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) có xu hướng giảm.

 • Giá USD hôm nay 18/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/8

  08:34' - 18/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD đi ngang, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 17/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/8

  08:35' - 17/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD đi ngang, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 16/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/8

  08:37' - 16/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tăng, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 15/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/8

  09:03' - 15/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 5/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 5/8

  08:25' - 05/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) tiếp đà tăng.

 • Giá USD hôm nay 4/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 4/8

  08:53' - 04/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt tăng.

 • Giá USD hôm nay 3/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 3/8

  08:52' - 03/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD có xu hướng giảm, trong khi Nhân dân tệ (NDT) tăng trở lại.

 • Giá USD hôm nay 2/8 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/8

  08:55' - 02/08/2022

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Euro tăng, trong khi Nhân dân tệ (NDT) giảm.