Từ khoá:ty gia usd

Giá USD hôm nay 14/10

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

Giá đồng Nhân dân tệ biến động trái chiều

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.

Giá đồng nhân dân tệ tăng nhẹ

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

Giá USD hôm nay 8/10

Sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

Giá USD hôm nay 7/10

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.

Giá đồng nhân dân tệ giảm

Sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

Giá đồng Nhân dân tệ giảm mạnh

Sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

Giá USD hôm nay 20/9

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm nhẹ.

Giá USD hôm nay 19/9

Sáng nay giá USD giảm, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

Giá đồng Nhân dân tệ sụt giảm

Sáng nay giá USD biến động nhẹ, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

VIDEO

Theo dữ liệu mới của WHO, trên thế giới, 9/10 người hít thở không khí có chất gây ô nhiễm cao. Số người chết do ô nhiễm không khí ở mức báo động 7 triệu người/năm.