Từ khoá:ty gia usd

Giá USD hôm nay 17/7

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) ổn định.

Giá USD hôm nay 15/7

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) hầu như không đổi so với cuối tuần qua.

Giá USD hôm nay 12/7 tiếp tục giảm

Sáng nay giá USD tiếp tục giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tăng.

VEPR: Tỷ giá sẽ không có biến động nhiều trong năm 2019

Sức ép từ tiến trình bình thường hóa tiền tệ ở các nền kinh tế lớn trên thế giới đã giảm bớt. Điều này sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước bớt áp lực hơn trong việc điều hành tỷ giá.

Giá USD hôm nay 11/7 giảm nhẹ

Sáng nay giá USD tiếp tục giảm, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động trái chiều.

Giá USD hôm nay 10/7 giảm

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) cùng giảm.

Giá USD hôm nay 9/7

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD hầu như không đổi, giá đồng Nhân dân tệ (CNY) tăng nhẹ.

Giá USD hôm nay 8/7 ổn định

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD hầu như không đổi, giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động trái chiều.

Giá USD hôm nay 5/7 biến động nhẹ

Sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) đều biến động nhẹ.

Giá USD hôm nay 4/7

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ, giá đồng Nhân dân tệ (CNY) giảm.

VIDEO

Sở TN&MT Hà Nội vừa có thông báo quyết định thu hồi sổ đỏ tại hàng loạt dự án khu nhà ở hỗn hợp chung cư cao tầng.