ty gia vietcombank

Tag: ty gia vietcombank

 • Giá USD hôm nay 27/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 27/11

  08:37' - 27/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 20/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/1

  08:45' - 20/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 19/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/1

  08:50' - 19/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 13/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/1

  08:50' - 13/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 8/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/1

  08:37' - 08/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt được điều chỉnh giảm so với cùng thời điểm sáng qua.

 • Giá USD hôm nay 7/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 7/1

  08:42' - 07/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 6/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 6/1

  08:35' - 06/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng nhẹ.

 • Giá đồng Nhân dân tệ sáng 5/1 tăng mạnh Ngân hàng

  Giá đồng Nhân dân tệ sáng 5/1 tăng mạnh

  08:47' - 05/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD giảm nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 31/12 giảm mạnh Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 31/12 giảm mạnh

  08:37' - 31/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD giảm mạnh và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 30/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/12

  08:53' - 30/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD giảm nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 29/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 29/12

  08:57' - 29/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 28/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 28/12

  08:50' - 28/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 25/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 25/12

  08:39' - 25/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 22/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/12

  08:36' - 22/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 11/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 11/12

  08:35' - 11/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.