Từ khoá:vietcombank

Vietcombank sẽ phát hành gần 360 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ

Vietcombank dự kiến phát hành tối đa gần 360 triệu cổ phiếu (tương đương 10% vốn điều lệ), trong đó dự kiến bán cho đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản gần 54 triệu cổ phiếu.

Giá đồng USD ổn định

Tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá USD ổn định, đồng bảng Anh (GBP) giảm.

Tỷ giá đồng bảng Anh biến động trái chiều

Tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá USD tương đối ổn định, đồng bảng Anh (GBP) biến động trái chiều.

Tỷ giá đồng bảng Anh tăng nhẹ

Tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá USD ổn định, đồng bảng Anh (GBP) tăng nhẹ.

Tỷ giá đồng bảng Anh giảm

Tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá USD giảm nhẹ, giá đồng bảng Anh (GBP) giảm.

Vietcombank lần đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài

Là ngân hàng thành lập sau nhưng với cơ sở khách hàng phù hợp với thế mạnh của Vietcombank, Vietcombank Lào sở hữu những lợi thế riêng khi phát triển kinh doanh tại thị trường quốc gia Đông Nam Á này.

Tỷ giá đồng bảng Anh biến động trái chiều

Tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá USD ổn định, giá đồng bảng Anh (GBP) biến động trái chiều.

Tỷ giá USD hôm nay ổn định

Tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá USD ổn định , giá đồng bảng Anh (GBP) tăng và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động trái chiều.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ

Sáng nay giá USD giảm nhẹ, giá đồng bảng Anh (GBP) tăng và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động nhẹ.

Giá đồng bảng Anh tăng

Tại các ngân hàng thương mại sáng nay giá USD ổn định, giá đồng bảng Anh (GBP) tăng và giá đồng Nhân dân tệ (CNY) biến động nhẹ.

VIDEO

Tại 1 số chợ đầu mối trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước đã có dấu hiệu buông lỏng quản lý dẫn tới việc các ban quản lý chợ tự tung tự tác, đặt ra nhiều khoản thu vô lý mà không có hóa đơn chứng từ gây khó khăn, phiền nhiễu cho tiểu thương.