1. >

Tái cơ cấu giúp PVN khắc phục chồng chéo và nâng cao hiệu quả

Facebook Share

BNEWS.VN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong thời gian vừa qua đã khắc phục được tình trạng né tránh trách nhiệm cũng như sự chồng chéo trong xử lý công việc.

Tái cơ cấu giúp PVN khắc phục chồng chéo và nâng cao hiệu quả

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các ban chuyên môn, văn phòng và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong bộ máy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong thời gian vừa qua đã khắc phục được tình trạng né tránh trách nhiệm cũng như sự chồng chéo trong xử lý công việc.

Cùng với việc tái cấu trúc tổ chức bộ máy điều hành, PVN cũng kiện toàn nhân sự lãnh đạo các ban và văn phòng phù hợp với năng lực, kinh nghiệm dựa trên những tiêu chí đã được Thường vụ Đảng uỷ và Hội đồng Thành viên Tập đoàn thông qua; trong đó, đảm bảo nguyên tắc mỗi cá nhân có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Việc xây dựng cơ chế bảo lưu lương và chính sách nghỉ hưu sớm cũng được PVN chú trọng trong triển khai các nhiệm vụ tái cấu trúc, sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Quá trình kiện toàn cán bộ trong tái cơ cấu PVN được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, tuân thủ đúng quy định, quy trình, qua đó tạo được sự thống nhất và đồng thuận trong toàn bộ Tâp đoàn. Vì vậy, đến thời điểm này, PVN chưa có các khiếu nại về công tác cán bộ cũng như việc sắp xếp tinh giảm bộ máy.

Theo PVN, tính đến hết tháng 12/2018, PVN đã thực hiện sắp xếp giảm từ 32 đầu mối ban chuyên môn và văn phòng xuống còn 17 đầu mối. Số lượng phòng trong mỗi ban chuyên môn và văn phòng cũng giảm từ 73 xuống còn 51 phòng. Số lượng lãnh đạo ban giảm từ 111 người xuống còn 64 người. Tập đoàn đã kiện toàn được 14/15 lãnh đạo cấp trưởng ban và văn phòng, 50 phó trưởng ban và văn phòng và 116 cán bộ quản lý cấp phòng.

Với sự quyết liệt trong tái cơ cấu bộ máy, nhất là việc thành lập các ban chuyên môn trên cơ sở hợp nhất các ban đã giúp đơn giản hóa quy trình xử lý công việc qua đó nâng cao tốc độ xử lý công việc, giảm bớt số lượng nhân sự cần thiết để có thể tổ chức thực hiện các công tác mới của ban hoặc điều chuyển tới hỗ trợ, tăng cường nhân lực cho các đơn vị, dự án.

PVN cho biết, theo lộ trình đã được phê duyệt đến năm 2020, PVN sẽ tinh giảm 200 người tại bộ máy tham mưu giúp việc của Tập đoàn.

Cùng với việc tái cơ cấu bộ máy Tập đoàn, công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tại các đơn vị thành viên PVN cũng được triển khai quyết liệt và hiệu quả. Tập đoàn đã giới thiệu để bầu, bổ nhiệm 14 cán bộ tham gia các vị trí quản lý điều hành, người đại diện Tập đoàn, uỷ viên hội đồng quản trị độc lập tại các đơn vị thành viên./.

logo
Từ khóa: pvn tái cơ cấu

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ trong tất cả lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội. Trong "guồng quay" đó, Việt Nam không thể nằm ngoài. Vậy Việt Nam đang ở vị trí nào trong nền kinh tế số hóa và cần làm gì để phát triển kinh tế số hóa, hòa nhập vào guồng quay đó?

ncif