Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất quặng và tinh quặng Monazite

14:25' - 02/04/2024
BNEWS Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, nhằm quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite để ngăn ngừa khả năng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người, chuyển tải bất hợp pháp, nguy cơ gian lận thương mại, ảnh hưởng lớn đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản pháp luật liên quan, ngày 29 tháng 3 năm 2024, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite.

 

Quy định của Thông tư số 05/2024/TT-BCT nêu rõ, kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2024, tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite (thuộc nhóm 26.12, mã số 2612.20.00). 

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Thông tư này áp dụng cho thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng quặng và tinh quặng Monazite.
Thông tư số 05/2024/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục