Tăng gấp đôi vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bất động sản CT2

13:30' - 15/12/2020
BNEWS Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Điện 1 - PCC1 (mã chứng khoán: PC1) vừa công bố Nghị quyết về việc góp vốn và cử người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Bất động sản CT2.

Theo đó, việc góp vốn được thực hiện thông qua việc mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ của công ty, với số lượng 30 triệu cổ phần.

Tổng giá trị góp vốn theo giá mua cổ phần là 300 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ của công ty sau khi phát hành tăng vốn là 612,245 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông sau khi phát hành tăng vốn, gồm: cổ động hiện hữu là 312,245 tỷ đồng, tương ứng 31,224 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ. Cổ đông PCC1 là 300 tỷ đồng, tương ứng 30 triệu cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện góp vốn dự kiến từ tháng 12/2020 đến quý I/2021.

Tại Nghị quyết này, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Điện 1 cử ông Nguyễn Nhật Tân, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư bất động sản PCC1 là người đại diện góp vốn của PCC1 và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản CT2.

Đồng thời, ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung công việc trong suốt quá trình đầu tư theo quyền hạn và đảm bảo quyền lợi của PCC1. /.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục