30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng tuần từ 30/11-4/12

08:38' - 28/11/2020
BNEWS Cụ thể, có 25 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt; 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 2 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng.

Tuần từ 30/11-4/12, có 30 doanh nghiệp công bố chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng.

Cụ thể, có 25 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt; 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 2 doanh nghiệp chia cổ phiếu thưởng.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng đáng chú ý:

* Danh sách trả cố tức bằng tiền 

- Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã chứng khoán: SAB) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/11/2020 và chốt chi trả ngày 1/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 18/12/2020.

- Công ty cổ phần địa ốc Chợ Lớn (mã chứng khoán: RCL) trả cổ tức đợt 2/2019 với tỷ lệ 4%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 4/12/2020 và chốt chi trả ngày 7/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 22/12/2020.

- Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 60%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 3/12/2020 và chốt chi trả ngày 4/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 29/1/2021.

- Công ty cổ phần Sơn Đông Á (mã chứng khoán: ADP) trả cổ tức đợt 3/2020 với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 2/12/2020 và chốt chi trả ngày 3/12/2020. Ngày thực hiện chi trả 18/12/2020.

* Danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu 

- Ngân hàng thương mại Bưu điện Liên Việt (mã chứng khoán: LPB) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100:10. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 3/12/2020 và chốt chi trả ngày 4/12/2020. 

- Công ty cổ phần Xây lắp điện 1(mã chứng khoán: PC1) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100:20. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 1/12/2020 và chốt chi trả ngày 2/12/2020. 

- Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (mã chứng khoán: TPB) trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100:20. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/11/2020 và chốt chi trả ngày 1/12/2020. 

* Danh sách chia cổ phiếu thưởng 

- Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:50. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 23/11/2020 và chốt chi trả ngày 27/11/2020. 

- Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (mã chứng khoán: TPB) chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:2,18. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 30/11/2020 và chốt chi trả ngày 1/12/2020./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục