1. >

Tạo đột phá trong phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long

Facebook Share

BNEWS.VN Phát triển theo 3 vùng sinh thái, đồng thời tăng cường liên kết vùng là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tạo đột phá trong phát triển bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long

Đây là nội dung chính được các đại biểu đưa ra tại Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Chính phủ tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, chiều 18/6.

Phát triển bền vững theo 3 vùng sinh thái

 Diễn đàn chuyên đề “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho Đồng bằng sông Cửu Long”. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Bộ Tài nguyên và Môi trường là đầu mối trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đối với các chương trình có tính động lực thúc đẩy phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, về nông nghiệp, cần cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển nông nghiệp bền vững theo 3 vùng dựa trên biến động về nguồn nước, tính thích nghi về đất đai và nhu cầu của thị trường gồm vùng thượng, vùng giữa và vùng ven. Trong đó, vùng thượng phát triển nông nghiệp đa dạng có tính đến thích ứng với cực đoan và vùng trọng điểm sản xuất lúa, cá tra và điều tiết, kiểm soát lũ cho Đồng bằng sông Cửu Long.

Vùng giữa phát triển lúa gạo tập trung, nông nghiệp miệt vườn, hình thành trung tâm trái cây của cả nước kết hợp nuôi trồng thủy sản nước ngọt, rau màu, cây công nghiệp, đồng thời đóng vai trò điều tiết nước cho vùng ven.

Trong khi đó, vùng ven biển phát triển nông nghiệp dựa vào nước mặn và lợ, phát huy lợi thế thủy sản kết hợp sản xuất lúa gạo đặc sản, cây trồng sử dụng ít nước và chịu mặn, phát triển hệ thống rừng tận dụng nông lâm theo hướng sinh thái hữu cơ kết hợp với du lịch.

Để thực hiện hiệu quả giải pháp phát triển Đồng bằng sông Cửu Long theo 3 vùng sinh thái, ông Trần Hồng Hà kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện giải pháp trọng tâm như khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách được giao tại Nghị quyết số 120 và Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120, đặc biệt là cơ chế chính sách huy động nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hình thức đối tác công tư cho phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ chế điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành lập Ủy ban điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích phát triển giữa các bên liên quan, giữa các ưu tiên trước mắt với mục tiêu lâu dài, giảm thiểu các xung đột lợi ích giữa các địa phương, các tiểu vùng trong khu vực, giữa các lĩnh vực kinh tế.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam bộ để phát huy vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là kết nối hạ tầng, giao thông, phát triển hệ thống logistic, hình thành chuỗi giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đóng góp ý kiến đối với phát triển nông nghiệp bền vững theo 3 vùng sinh thái, Giáo sư Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 120, các địa phương có thể giảm diện tích lúa để lựa chọn cây trồng có giá trị cao hơn hoặc chuyển sang nuôi thủy sản có giá trị kinh tế.

Bên cạnh đó, cần quy hoạch lại các địa bàn nông nghiệp để bố trí vùng trồng lúa nào cần được thay thế, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất cây trồng, vật nuôi có thị trường tiêu thụ ổn định, từ đó, Nhà nước, địa phương và doanh nghiệp cùng nhau tổ chức sản xuất lại tại vùng có có quy hoạch mới.

Theo Giáo sư Võ Tòng Xuân, người nông dân cũng cần có sự đổi mới, thay đổi tư suy sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đồng thời tạo điều kiện để nông dân trong các vùng quy hoạch nông nghiệp sản xuất những cây, con cụ thể, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ.

Tăng cường tính liên kết vùng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn chuyên đề “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long”. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Đối với giải pháp thực hiện tính liên vùng trong thúc đẩy phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, một trong những giải pháp phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long là khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu liên ngành về Đồng bằng sông Cửu Long nhằm cung cấp thông tin một cách đồng bộ, hệ thống phục vụ công tác hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các quyết định đầu tư, các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Đồng thời sớm hoàn thành Trung tâm tích hợp dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long để chia sẻ, khai thác, sử dụng phục vụ phát triển vùng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân tích: Cần cơ cấu lại nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mặt khác, cần vạch ra định hướng các lĩnh vực, ngành hàng chiến lược, chủ lực; trong đó đối với sự phát triển ngành lúa gạo, không cứng nhắc duy trì sản xuất lúa và xuất khẩu gạo số lượng lớn, chỉ giữ