Tạo môi trường thuận lợi phát triển công nghệ số trong tổ chức tín dụng

19:04' - 15/04/2020
BNEWS Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 711/QĐ-NHNN về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
Ngày 15/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 711/QĐ-NHNN về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi, hoàn thiện khuôn khổ chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành ngân hàng; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số.
Kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng chính sách, giải pháp tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng thực hiện chuyển đổi số và phát triển hoạt động ngân hàng số; xây dựng khung chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số trong ngành ngân hàng; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số, phát triển công nghệ số trong các tổ chức tín dụng.
Bên cạnh đó, kế hoạch cũng nêu rõ cần triển khai các giải pháp hỗ trợ như: xây dựng, triển khai thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách, định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số trong ngành ngân hàng.
Kế hoạch cũng chỉ ra cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công mức độ 3,4 của Ngân hàng Nhà nước và đẩy mạnh sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp công nghệ số ở Việt Nam trong hoạt động của cơ quan; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng giải pháp công nghệ số cho lĩnh vực ngân hàng, tài chính.
Quyết định cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để tống hợp, xử lý./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục