1. >

Tạo vị thế và phát triển bứt phá trong năm 2019

Facebook Share

BNEWS.VN Năm 2019, với phương châm “Tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm tận dụng các cơ hội để phát triển bứt phá.

Tạo vị thế và phát triển bứt phá trong năm 2019

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại Cảng Container Quốc tế Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt vai trò "nhạc trưởng" trong công tác phối hợp, tham mưu tổng hợp chiến lược, phát huy được tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo.

Năm 2019, với phương châm “Tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội”, Bộ quyết tâm tận dụng các cơ hội để phát triển bứt phá.

* Phát huy tốt vai trò “nhạc trưởng”

Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, năm 2018, ngành và cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò “nhạc trưởng” trong công tác phối hợp, tham mưu tổng hợp chiến lược, phát huy được tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Kết quả đạt được của Bộ là toàn diện hơn, đều khắp trên các lĩnh vực cả về thể chế chính sách và đầu tư công. Công tác xây dựng đề án kịp thời hơn, nhanh nhạy hơn trong xử lý các vấn đề vĩ mô, phối hợp trong nội bộ và với các bộ, ngành tốt hơn.

Năm 2018 là năm đầu tiên, sau nhiều năm các chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao đều đạt và vượt mục tiêu, với kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định với kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục, đạt 7,08% - cao nhất 10 năm qua và cũng cao hơn mức dự báo của các tổ chức trong và ngoài nước.

Cũng trong năm 2018, số đề án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình trong chương trình công tác của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ đạt tỷ lệ 95% - là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.

Bộ cũng tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính; mạnh dạn đề xuất gỡ bỏ những quy định ràng buộc dễ dẫn tới xin - cho, lợi ích nhóm...

Đồng thời, tận dụng cơ hội, tiên phong đi đầu cùng các bộ, ngành, địa phương tham mưu, tổ chức thực hiện và phát triển Mạng lưới sáng tạo Việt Nam, xây dựng Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đề án thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia...

* Duy trì động lực tăng trưởng và “bứt phá” trong năm 2019

Tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng dài 24,6 km đã được hoàn thành, rút ngắn 50 km quãng đường từ Hạ Long đi Hà Nội xuống còn 130 km; từ Hạ Long đi Hải Phòng chỉ còn 25 km thay vì 75 km như trước đây. Ảnh: Trung Nguyên – TTXVN

Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm chuẩn bị hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và bước sang một thập niên mới đòi hỏi nền kinh tế phải tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể, trong năm 2019, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý. Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành qua mạng ở tất cả các đơn vị thuộc Bộ, ứng dụng công nghệ thông tin ở các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhất là trong công tác kế hoạch đầu tư và điều hành kinh tế vĩ mô, hướng tới các mục tiêu đã đặt ra trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Đồng thời, tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đối sách, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao khả năng ứng phó, tự chủ của nền kinh tế, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, một trong những vấn đề trọng tâm của ngành và Bộ trong năm 2019 là phải tận dụng bằng được các cơ hội đem lại, dù là nhỏ nhất để phát triển bứt phá.

Theo đó, năm nội dung bứt phá trọng tâm được Bộ trưởng nêu ra, đó là phát triển bứt phá về lực lượng sản xuất, trọng tâm là phát triển mạnh khu vực tư nhân, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực gắn liền với đổi mới, sáng tạo, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng.

Cung cấp xăng dầu tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Gia tăng tốc độ bứt phá của tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trên nền tảng hiệu quả của hợp tác đối tác công-tư.

Cùng với đó, nhanh chóng hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới kết nối đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo gắn liền với ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển các mô hình sản xuất thông minh, đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, năng lượng sạch, tăng khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bứt phá của các cực tăng trưởng, các địa phương đầu tàu của cả nước, trọng tâm là hai thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; 4 vùng kinh tế trọng điểm; phát triển nhanh các ngành mũi nhọn trên nền tảng công nghệ 4.0 gắn kết với thị trường quốc tế.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh đến nội dung cải thiện bứt phá hiệu quả quản trị nhà nước gắn liền với xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả thực thi chính sách ở mọi cấp, mọi ngành, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khắc phục căn bản tình trạng “trên nóng dưới lạnh” và “kinh tế 4.0 nhưng quản lý mới 1.0”./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Năm 2020 sẽ là khoảng thời gian quyết định xem liệu thế giới có đủ khả năng đối phó với 3 thách thức lớn là kiểm soát tình trạng phổ biến vũ khí hạt nhân, xử lý vấn đề biến đổi khí hậu và phục hồi niềm tin đối với Liên hợp quốc (LHQ) hay không.

ncif