Tập đoàn Bảo Việt muốn sở hữu 100% cổ phần BVI

09:37' - 11/11/2018
Bnews Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Việt (BVI) từ các cổ đông khác của BVI.

Hiện BVH nắm 55% vốn điều lệ của BVI và dự kiến sẽ mua thêm để đạt tỷ lệ 100%.

Nguồn vốn thực hiện dự kiến từ nguồn vốn chủ sở hữu của tập đoàn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục