Tập đoàn Đông Á dự kiến phát hành hơn 7,7 triệu cổ phiếu

10:36' - 17/03/2021
BNEWS Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (Tập đoàn Đông Á, mã chứng khoán: DAG) dự kiến phát hành hơn 7,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo phương án phát hành của Nhựa Đông Á, người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới trong lần phát hành này. 

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp, dự kiến hơn 77 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ được Nhựa Đông Á bỏ ra để mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/đơn vị. 

Số tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ phiếu là 15/4/2021.

Tập đoàn Nhựa Đông Á thông báo ngày 30/3 tới là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Dự kiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức ngày 28/4, với mục đích: thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nội dung khác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục