1. >

TCH trả cổ tức bằng tiền 4,5%

Facebook Share

BNEWS.VN HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy vừa thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

TCH trả cổ tức bằng tiền 4,5%

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) vừa thông qua phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 4,5% (tương đương 450 đồng/cp).

Với hơn 353 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi 159 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là 25/11, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/11. Ngày thanh toán là 20/12. Năm 2019, công ty lên kế hoạch cổ tức là 10,5%.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tết Dương lịch 2020, người lao động được nghỉ 1 ngày. Người lao động làm ngày Tết Dương lịch sẽ được hưởng tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường.

ncif