TEDI bị phạt 450 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

12:07' - 29/04/2021
BNEWS Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP.

Cụ thể, Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI) bị phạt 350 triệu đồng theo quy định tại Điểm e Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, Điểm e Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Trước đó, ngày 20/12/2016, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 8396/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của TEDI, đồng thời yêu cầu TEDI đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (ngày 24/3/2021), doanh nghiệp này chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Ngoài ra, doanh nghiệp này bị phạt 100 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu như Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05a NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 13/12/2019 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các công ty con và người có liên quan năm 2020; Nghị quyết HĐQT số 05 NQ-NK2/TEDI-HĐQT ngày 14/12/2019 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020...

Cùng với đó, báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật như trong năm 2019 và năm 2020, TEDI và 6 công ty con là người có liên quan của người nội bộc có các giao dịch cung cấp dịch vụ gồm: phí quản lý thương hiệu, cho thuê trụ sở, điện nước, xưởng hồ sơ, dịch vụ tư vấn khảo sát, đứng đầu liên doanh, giao dịch mua dịch vụ của công ty con - chia thầu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp nay không trình bày các giao dịch với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục