Tháng 5, vốn đăng ký của các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng gần 18%

11:38' - 04/06/2017
BNEWS Trong tháng 5, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119.200 tỷ đồng.
Tháng 5, vốn đăng ký của các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng gần 18%. Ảnh minh họa: Vũ Sinh – TTXVN

Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 5, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119.200 tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 7,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 485.600 tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 23%.

Nếu tính cả 710.800 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2017 là 1.196,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 64 .000 doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng là 521.700 người, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 5 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước, đó là: kinh doanh bất động sản tăng 72,8% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 38,9% và tăng 71,1%.

Các ngành tiếp theo có mức tăng đáng kể là giáo dục và đào tạo tăng 31,3% và tăng 97,3%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 27,3% và tăng 73,6%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,8% và tăng 116,9%; xây dựng tăng 12,6% và tăng 43,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,7% và tăng 40,2%...

Trong 5 tháng năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có 2.142 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,8%; đồng bằng sông Hồng có 15.517 doanh nghiệp, tăng 17,4%; Tây Nguyên 1.289 doanh nghiệp, tăng 17,2%; đông Nam Bộ 21.144 doanh nghiệp, tăng 11%.

Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cũng có 3.546 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,6%; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 6.896 doanh nghiệp, tăng 7,9%.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể 4.685 doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 19,5%), trong đó 4.325 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,3%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 1.888 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,3%); 1.362 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,1%); 832 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17,7%) và 603 công ty cổ phần (chiếm 12,9%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 32.148 doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 12.884 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,4% và 19.264 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 8,3%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục