Thanh Hóa đầu tư 100 tỷ đồng cho hạ tầng công nghệ thông tin

07:28' - 16/12/2020
BNEWS Tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư khoảng 100 tỷ đồng để mua sắm, nâng cấp hệ thống trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm đổi mới quy trình làm việc từ môi trường giấy sang môi trường điện tử. 

Đây là nội dung vừa được thông qua trong Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tăng cường cơ sở vật chất công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) Thanh Hóa khóa XVII.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư. Theo đó, đầu tư mua sắm trang thiết bị máy tính, máy in, bộ chuyển mạch cho 115 cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan cấp tỉnh; 88 cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan cấp huyện và 505 đơn vị cấp xã.

Nguồn vốn đầu tư được lấy từ nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ tỉnh thông minh và nguồn sự nghiệp văn hóa - thông tin hàng năm. 

Cùng với đó, HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng đã thông nghị quyết về chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng được hỗ trợ gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người được giao trực tiếp quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh của tỉnh Thanh Hóa (chuyên viên Quản trị mạng).

Mức hỗ trợ hàng tháng được tính đối với trình độ tiến sĩ sẽ bằng 2 lần mức lương cơ sở; trình độ thạc sĩ bằng 1,8 lần mức lương cơ sở và trình độ đại học bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 1/2021.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua chủ yếu được đầu tư thông qua các chương trình quốc gia, theo Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2002 - 2005 hoặc do các đơn vị chủ động mua sắm bổ sung, nâng cấp để đảm bảo duy trì hoạt động, phục vụ công tác chuyên môn.
Tuy nhiên, do nguồn kinh phí đầu tư hạn hẹp nên việc mua sắm, bổ sung trang thiết bị còn nhiều hạn chế với số lượng đầu tư ít, cấu hình các máy móc chưa cao. Phần lớn các máy trạm tại các đơn vị có cấu hình thấp, hoạt động kém ổn định và chưa được cài đặt, thiết lập theo mô hình đảm bảo an toàn thông tin.
Do vậy việc tăng cường cơ sở vật chất công nghệ thông tin cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ đáp ứng yêu cầu làm việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 15/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi mới quy trình làm việc từ môi trường giấy sang môi trường điện tử…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục