Thành lập Bộ phận thường trực chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh

17:36' - 14/06/2021
BNEWS Bộ trưởng Bộ Y tế phân công PGS, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống chống dịch COVID-19 (lần 2) tại TP Hồ Chí Minh.

 

Bộ Y tế đã quyết định thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 (lần 2) do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đứng đầu.
Theo quyết đinh số 2910/QĐ- BYT, Bộ trưởng Bộ Y tế phân công Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, làm Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống chống dịch COVID-19 (lần 2) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Có 3 Phó Trưởng Bộ phận gồm: Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức (chịu trách nhiệm công tác điều trị); Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh Phan Trọng Lân (chịu trách nhiệm công tác điều tra, giám sát dịch và công tác xét nghiệm); Viện trưởng Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Văn Chính (chịu trách nhiệm về công tác cách ly y tế và xử lý môi trường).
Bộ phận thường trực đặc biệt có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động chuyên môn trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch; điều trị bệnh nhân; xét nghiệm; tổ chức cách ly; công tác truyền thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương lân cận có liên quan; kiểm tra, hỗ trợ địa phương trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
Theo đó, trong hoạt động điều tra, giám sát dịch Bộ phận thường trực hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động giám sát, quản lý số liệu, truy vết, khoanh vùng ổ dịch, xử lý ổ dịch tại cộng đồng.
Trong công tác xét nghiệm, hỗ trợ, Bộ phận thường trực hướng dẫn địa phương việc tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm và áp dụng các loại xét nghiệm, sinh phẩm xét nghiệm phù hợp; hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học và quản lý số liệu xét nghiệm; điều phối các đơn vị xét nghiệm có liên quan đảm bảo có kết quả nhanh, chính xác.
Trong tổ chức thực hiện cách ly, xử lý môi trường y tế, Bộ phận thường trực hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động cách ly; phòng chống lây nhiễm trong các cơ sở cách ly; xử lý môi trường trong khu cách ly; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng.
Trong công tác điều trị, Bộ phận thường trực hỗ trợ, hướng dẫn địa phương thành lập các bệnh viện dã chiến; công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân; tổ chức khám, sàng lọc, phân loại, thu dung bệnh nhân; triển khai các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn, xử lý ổ dịch trong các cơ sở điều trị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khám chữa bệnh và phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế.
Về hoạt động truyền thông, thực hiện đưa tin, Bộ phận thường trực hỗ trợ trong công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương lân cận; tuyên truyền, khuyến cáo người dân tự phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang đúng cách, thực nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Các thành viên Bộ phận thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Bộ phận được dùng quyền của Bộ trưởng để điều động, huy động về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị thuộc hoặc rực thuộc Bộ Y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Y tế đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện phối hợp chặt và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của Bộ phận thường trực; đồng thời chỉ đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan để bố trí ăn, nghỉ; đảm bảo các điều kiện làm việc cho Bộ phận thường trực thực hiện nhiệm vụ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục