Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

13:38' - 09/11/2020
BNEWS Sáng 9/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn trước các câu hỏi của các đại biểu liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách.

Trước chất vấn của đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) về việc tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt dưới 6% thì làm thế nào để đảm bảo thu, chi ngân sách, giảm nợ công, giảm bội chi, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời: Chính phủ sẽ bám sát dự toán mà Quốc hội giao. Bộ Tài chính sẽ cùng các bộ, ngành khác, đặc biệt là các địa phương, tăng cường tháo gỡ khó khăn của môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng GDP.
Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, kế hoạch đề ra năm 2020 là tăng trưởng GDP 6,8% nhưng không đạt chỉ tiêu, thực tế chỉ đạt khoảng từ 2 đến 3%. Trong bối cảnh đó, năm 2021 Chính phủ sẽ tập trung vào tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và kích cầu trong nước.

Về mặt tài chính, Bộ Tài chính sẽ tăng cường cùng các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương, tăng cường công tác quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống chuyển giá, chống trốn thuế và tăng thu hồi nợ đọng thuế. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ bám sát dự toán năm 2020 được Quốc hội thông qua và phấn đấu đạt dự toán này.

“Trường hợp có biến động như đại biểu nêu thì chúng ta sẽ bám vào các nguyên tắc, quy định tại Luật Ngân sách nhà nước để báo cáo Quốc hội theo thẩm quyền”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời.
Trả lời chất vấn của đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa) về kinh phí bảo vệ môi trường, Bộ trưởng cho biết: Thời gian qua, một số lĩnh vực được ưu tiên ngân sách theo chủ trương của Đảng và Nhà nước như giáo dục, y tế, khoa học và đã được thực hiện đúng yêu cầu. Tuy nhiên, đúng như đại biểu nêu, có tình trạng hàng năm chi không hết cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, trong giai đoạn 2016 - 2020 theo dự toán là 2.416 tỷ đồng.
Lý giải về tình trạng này, ông Đinh Tiến Dũng cho biết: Theo quy định, hằng năm vào tháng 10, khi Chính phủ báo cáo Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước thì các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường để làm cơ sở phân bổ dự toán. Nhưng việc phê duyệt nhiệm vụ này bị chậm, như tháng 10 năm 2020 chỉ đạt khoảng 50 tới 60%.

Chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường có tính chất đầu tư thì Luật Bảo vệ môi trường không cho phép, vấn đề này Bộ đã báo cáo Chính phủ, Quốc hội và đã xử lý. Với việc xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì Quyết định 508/2008/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương hỗ trợ 50%, địa phương chi 50% kinh phí, nhưng nhiều địa phương khó khăn, không bảo đảm được khoản chi này.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ, có ba giải pháp chính để khắc phục những vấn đề trên. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị sử dụng dự toán được yêu cầu tăng tiến độ phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường, đảm bảo đến ngày 30/10 phải có quyết định phê duyệt để khắc phục tình trạng chậm như lâu nay. Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định 508/2008/QĐ-Ttg của Thủ tướng được đề nghị nghiên cứu sửa đổi để cho phù hợp.
Đối với việc bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có thể sẽ báo cáo thêm về vấn đề này. Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị phân bổ chi tiết dự toán, Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo với Thủ tướng”, ông Đinh Tiến Dũng cho biết.
Trả lời câu hỏi của các đại biểu về một số địa phương gặp khó khăn trong nguồn kinh phí dành cho khoa học - công nghệ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì, phân bổ kinh phí khoa học - công nghệ, để bố trí, triển khai nguồn kinh phí này hiệu quả hơn, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục