Thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

19:39' - 23/06/2021
BNEWS Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng) vừa ban hành Quyết định số 58/QĐ-HĐTV về việc thay đổi tên thành viên của Hội đồng.

Cụ thể, Hội đồng quyết định thay đổi tên thành viên đại diện Văn phòng Chính phủ, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tham gia Hội đồng.
Theo đó, ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Bà Nguyễn Thúy Hằng, thành viên Ban Lãnh đạo Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam thay ông Frederisk Raymond Burke, thành viên Ban Lãnh đạo Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Ông Inoue Soichi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thay ông Hiroshi Karashima, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.
Theo Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục