1. >

Thế giới Di Động sẽ chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 3:1

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động (MWG) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận giữ lại năm 2017.

Thế giới Di Động sẽ chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 3:1

Cụ thể, MWG dự kiến sẽ phát hành 107,6 triệu cổ phiếu chia thưởng cho cổ đông.

Tỷ lệ thực hiện 3:1, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian thực hiện vào khoảng tháng 10-11/2018 ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ngay sau khi giết mổ, thịt lợn được qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt từ 0oC đến 4oC, sau đó mới được đem đi pha lọc

ncif