Thêm 1 cổ phiếu sắp bị huỷ niêm yết

08:28' - 16/04/2021
BNEWS PXT thuộc trường hợp có nguy cơ lỗ 3 năm liên tục nếu có xét ý kiến ngoại trừ của kiểm toán năm 2018.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa cho biết, cơ quan này đang thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu PXT của Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục theo quy định.

Theo HOSE, ngày 23/3/2021 HOSE đã nhận được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty là -18,01 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là -151,69 tỷ đồng (vốn điều lệ của công ty là 200 tỷ đồng). Đồng thời công ty có khoản nợ phải trả ngắn hạn đã quá hạn thanh toán với giá trị khoản 112 tỷ đồng.

Trước đó, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 1,96 tỷ đồng. Tuy nhiên, ý kiến kiểm toán ngoại trừ và vấn đề nhấn mạnh trên báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán cho rằng kết quả kinh doanh trước thuế của công ty năm 2018 bị chuyển từ lãi 1,96 tỷ đồng thành lỗ 1,82 tỷ đồng. Năm 2019 công ty lỗ 21,8 tỷ đồng và năm 2020 lỗ 18,01 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí bị thua lỗ trong 3 năm liên tục (2018, 2019, 2020). Căn cứ Điểm e và điểm o Khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: “Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét; ... các trường hợp khác mà Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư”, PXT thuộc trường hợp có nguy cơ lỗ 3 năm liên tục nếu có xét ý kiến ngoại trừ của kiểm toán năm 2018.

Trước đó, HOSE đã có quyết định đưa cổ phiếu PXT từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 17/04/2019, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 là âm 113,84 tỷ đồng và kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty là số âm (có tính đến ảnh hưởng của ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán). 
Ngày 3/8/2020, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PXT do công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị tình trạng kiểm soát./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục