1. >

Thị trường chứng khoán phái sinh: Chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân trong nước

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (98,7%).

Thị trường chứng khoán phái sinh: Chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân trong nước

 Tổng hợp giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh.

Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,76% khối lượng giao dịch toàn thị trường; trong đó, hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 7, chiếm 0,71% khối lượng giao dịch.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 tăng 12,4% so với tháng 7, nhưng cũng chỉ chiếm 0,13% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 8 giảm 35,67% so với tháng trước, khối lượng giao dịch đạt 1.829.399 hợp đồng so với 2.843.872 hợp đồng trong tháng 7. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 79,539 hợp đồng/phiên, giảm 38,47% so với tháng trước.

Mặc dù giao dịch trên thị trường giảm so với tháng trước, nhưng số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên.

Tại thời điểm cuối tháng 8, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 43.453 tài khoản, tăng 9,64% so với tháng trước.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 9,12% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 31/8/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 15.320 hợp đồng so với 16.858 hợp đồng tại thời điểm cuối tháng 7.

Cũng trong tháng 8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Như vậy, đến cuối tháng 8 đã có 10 công ty chứng khoán là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 10/8/2018, thị trường chứng khoán phái sinh vừa tròn 1 năm hoạt động.

Sau 1 năm hoạt động, thị trường chứng khoán phái sinh tăng trưởng tốt và ổn định, trở thành một kênh hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư cũng như mang tới kỳ vọng là công cụ phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

“Lao động nước ngoài có trình độ cao được phép mang theo gia đình sang Nhật Bản làm việc và có thể thường trú vĩnh viễn tại nước này.” Cơ hội mở rộng song cũng đặt ra bài toán cho các nhà quản lý là làm sao để giữ chân lao động giỏi, sử dụng hiệu quả nguồn lực này sau khi về nước.

ncif