1. >

Thiếu hành lang pháp lý để khơi thông nguồn vốn cho khởi nghiệp

Facebook Share

BNEWS.VN Để khơi thông dòng vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, việc tạo lập hành lang pháp lý về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo cũng như các chính sách khuyến khích hoạt động này là hết sức cần thiết.

Thiếu hành lang pháp lý để khơi thông nguồn vốn cho khởi nghiệp

Khởi nghiệp sáng tạo là lực lượng chính của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện nay, ngoại trừ Điều 18 của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, chưa xác nhận địa vị pháp lý, mô hình tổ chức, hoạt động, quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ các bên liên quan.

Do vậy, để khơi thông dòng vốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo, việc tạo lập hành lang pháp lý về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo cũng như các chính sách khuyến khích hoạt động này là hết sức cần thiết.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho biết, nếu các dự án khởi nghiệp sáng tạo của nước ngoài được đăng ký tại Việt Nam thì các dự án đó được tính vào trình độ, mức độ phát triển sáng tạo của quốc gia, góp phần nâng cao thang điểm tín nhiệm quốc gia, tăng cường thu hút đầu tư và các nguồn vốn.

Do vậy, điều này rất quan trọng, là nhu cầu thực tiễn khách quan cần phải thực hiện. Đây sẽ là nơi khởi nguồn đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo ra của cải cho đất nước.

Theo đó, Nghị định dưới Luật cần được ban hành nhằm xác định địa vị pháp lý của các công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời khuyến khích, định hướng đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, hạn chế các khả năng trục lợi, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, giúp những nhà đầu tư muốn đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo không bị lợi dụng.

Bên cạnh đó cũng tạo lập hành lang pháp lý để khơi thông dòng vốn cho khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc khuyến khích thành lập các công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Trong xu hướng phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các cuộc cách mạng công nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo là lực lượng chính của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Các công ty khởi nghiệp sáng tạo không giống như các công ty thương mại, sản xuất kinh doanh truyền thống vì yếu tố nghiên cứu công nghệ và sáng tạo trong các công ty này rất cao. Do đó, khởi nghiệp sáng tạo gắn liền với yếu tố rủi ro, nhưng nếu vượt qua các khó khăn thì có thể đem lại giá trị kinh tế lớn.

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự thảo Nghị định Quy định chi tiết về đầu tư cho khơi nghiệp sáng tạo được xây dựng gồm 6 Chương, 40 Điều.

Nội dung tập trung hướng dẫn việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, cơ chế đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 18 của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời giải quyết những hạn chế trong hệ thống pháp luật về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

Dự thảo quy định chi tiết về điều kiện tài chính đối với nhà đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, điều kiện thành lập công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, nguyên tắc đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; các nội dung về công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (thành lập công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, người đại diện theo pháp luật của công ty; điều kiện thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động, điều lệ, hồ sơ thủ tục thành lập...)./.

>>> Khởi nghiệp ở TP.HCM Bài 1: Nhiều chính sách khuyến khích DN khởi nghiệp sáng tạo

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT hiện có 60.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nhật Bản, chiếm 29% tổng số du học sinh VN đi du học, vượt qua cả hai đất nước du học truyền thống là Úc và Mỹ. Vậy điều gì đã hấp dẫn các du học sinh như vậy? Các bạn trẻ cần có sự chuẩn bị như thế nào trước khi tìm kiếm cơ hội du học tại đất nước mặt trời mọc?

ncif