Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Vận tải Thủy - Vinacomin

13:03' - 27/10/2018
BNEWS Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu.

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản VN

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin

Địa chỉ: Số 108 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa ...

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.200 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:     7.645.222 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     4.900.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/10/2018 đến 15h30 ngày 15/11/2018
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:     Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2018
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:     10h00 ngày 22/11/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:     Từ ngày 23/11/2018 đến 16 giờ ngày 29/11/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:     Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 29/11/2018

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục