Thông báo giải thể Hợp tác xã Linh An

14:42' - 26/10/2021
BNEWS Hợp tác xã Linh An thông báo quyết định giải thể Hợp tác xã Linh An, mã số doanh nghiệp: 011407000026, có trụ sở tại khu 1, vùng Bãi, tổ 6, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Điều 207, Điều 208, Điều 209, Điều 210 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ QH 14; Căn cứ tình hình của hoạt động Hợp tác xã Linh An, Hợp tác xã Linh An thông báo quyết định giải thể Hợp tác xã Linh An, mã số doanh nghiệp: 011407000026, có trụ sở tại khu 1, vùng Bãi, tổ 6, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp và trụ sở các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp./.

>>>Giải thể dứt điểm các hợp tác xã không còn hoạt động trong giai đoạn 2021-2023

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục