Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 64,5% dự toán

19:36' - 12/10/2020
BNEWS Tổng chi ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1.113,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2019

 

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 975,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước đạt 60,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 69,8% dự toán).
Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2020; tăng cường quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu.
Tổng chi ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1.113,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2019; đã đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn và xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh về phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai.
Đến ngày 24/9, đã chi từ ngân sách nhà nước khoảng 17,49 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Những tháng cuối năm, Bộ Tài chính cho biết sẽ chỉ đạo Cục Thuế trong thu hồi nợ thuế; tập trung đối với các trường hợp đơn vị có số nợ thuế lớn, các đơn vị nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các dự án chưa nộp ngân sách nhà nước theo quy định, không được gia hạn, cố tình chây ì nợ thuế; thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định; công khai thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020 theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế theo yêu cầu lãnh đạo các cấp; tổng hợp báo cáo tình hình kiểm soát chi ngân sách nhà nước quý IV/2020 theo quy định; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng ở mức cao nhất./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục