1. >

Thu thập thông tin doanh nghiệp cho xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng cục Thống kê đang tiến hành điều tra doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thu thập thông tin doanh nghiệp cho xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

CPTPP sẽ mang lại những lợi ích gì cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam,. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Tổng cục Thống kê cho biết, Tổng cục Thống kê đang tiến hành điều tra doanh nghiệp nhằm thu thập thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Việc này được thực hiện bắt đầu từ tháng 3/2019.

Theo đó, kết quả điều tra dùng để tổng hợp các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức năm của ngành thống kê. Đây cũng là nguồn thông tin cơ bản để xuất bản "Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020".

ThS. Nguyễn Huy Minh, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống kê cho biết, điểm mới cơ bản của điều tra doanh nghiệp năm 2019 là thu thập thông tin đánh giá thực trạng về công nghiệp hỗ trợ trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ logictics. Đây là hai chuyên đề đang được Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách quan tâm trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Tổng cục Thống kê cho biết, đối tượng điều tra của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019 bao gồm: các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; các hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2019 hiện đang hoạt động; các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp.

Nội dung thông tin điều tra gồm: các thông tin về lao động; giá trị tài sản, nguồn vốn, sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho tại hai thời điểm 01/01/2018 và 31/12/2018; các thông tin thu thập theo thời kỳ như kết quả sản xuất kinh doanh, sản phẩm, chi phí, thuế… sử dụng số liệu chính thức của cả năm 2018.

Thời gian triển khai thu thập số liệu từ 01/3/2019 đến 19/5/2019. Cuộc điều tra sử dụng 19 loại phiếu điều tra. Theo kế hoạch, tháng 10/2019 sẽ công bố kết quả tổng hợp nhanh điều tra doanh nghiệp. Ngày 13/10/2019, công bố Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương. Tháng 12/2019, công bố kết quả đầy đủ điều tra doanh nghiệp và Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019.

Theo số liệu thống kê, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước năm 2018 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 131.275 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với năm 2017. Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới năm 2018 là 1.478,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 10,2%. Nếu tính cả 2.408,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm 2018 là 3.886,9 nghìn tỷ đồng./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Thành phố Hà Nội có hàng trăm khu chung cư cũ, phần nhiều được xây dựng từ những thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước. Cùng với thời gian, các khu chung cư này ngày càng xuống cấp, tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn cho cuộc sống của các hộ dân.

ncif