Thủ tục đề nghị hoàn lại số tiền bảo hiểm xã hội đã đóng

09:20' - 15/11/2021
BNEWS Cần làm thủ tục gì để được hoàn lại số tiền BHXH đã đóng với lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc?

Ông Nguyễn Ngọc Hiền (TP. Hà Nội) hỏi, công ty đã đóng BHXH cho lao động nước ngoài trong khi lao động này không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc do là đối tượng di chuyển nội bộ doanh nghiệp thì cần làm thủ tục gì để được hoàn lại số tiền BHXH đã đóng?

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trường hợp công ty nơi ông Nguyễn Ngọc Hiền làm việc đã đăng ký tham gia, đóng BHXH cho người nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc do là đối tượng di chuyển nội bộ doanh nghiệp thì công ty có văn bản đề nghị cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH đối với công ty hoàn trả số tiền đã đóng BHXH theo hướng dẫn tại tiết g, Điểm 3.1, Khoản 3 Điều 43 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN- BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam.

>>>Trường hợp nào chấm dứt hợp đồng được trợ cấp thất nghiệp?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục