Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

20:11' - 11/11/2019
BNEWS Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 4).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh 1.977,8 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 3 địa phương gồm Quảng Trị, Sóc Trăng, Lâm Đồng từ nguồn điều chỉnh nội bộ, dự phòng 10% vốn ngân sách Trung ương tại bộ, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 323,724 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn thu sử dụng đất cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Thông tấn xã Việt Nam để bố trí cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa bố trí kế hoạch đầu tư từ năm 2017 trở về trước và các dự án đang thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 3.142,5 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn vay ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho Bộ Giao thông Vận tải để thực hiện trả nợ Quỹ tích lũy trả nợ cho hai Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan và Dự án khôi phục cải tạo Quốc lộ 20.

Thủ tướng Chính phủ giao 5.705,015 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 4) và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 4) bao gồm số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh 733,752 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (trong đó vốn trong nước là 136,267 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 597,484 tỷ đồng) giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ danh mục dự án, tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (đợt 4) được giao nêu trên, quyết định giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi tiết danh mục, mức vốn kế hoạch đầu tư ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 (đợt 4) của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục