Thủ tướng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

20:23' - 07/01/2019
BNEWS Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh liên quan đến quy hoạch và việc cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét cảng than thuộc Trung tâm Điện lực Duyên hải.

Thủ tướng Chính phủ cho biết: Khó khăn của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trong việc thực hiện nhận chìm vật liệu nạo vét cũng là khó khăn chung hiện nay.

Nguyên nhân chủ yếu do các quy định có liên quan tại các văn bản pháp luật chưa thống nhất, đồng bộ; một số quy định không khả thi, thiếu thực tiễn; việc ban hành quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng biển bị gián đoạn.
Nhận chìm ở biển và giao khu vực biển đòi hỏi phải bảo đảm giải quyết chặt chẽ 2 yêu cầu: Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Vì vậy, Luật Biển Việt Nam và Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo... đều đã quy định khá chặt chẽ về điều kiện, quy trình, thủ tục nhận chìm và giao khu vực biển.
Tuy nhiên, việc cấp giấy phép nhận chìm chất nạo vét và việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét đều liên quan đến quy định về quy hoạch sử dụng biển được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung này được quy định tại Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Luật Quy hoạch. Hiện các quy hoạch này vẫn đang trong quá trình xây dựng.
Để giải quyết các vướng mắc, khó khăn trên, tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 8/2/2018, Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam; xây dựng dự án Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét.
Trong thời gian chờ ban hành Quy hoạch sử dụng biển, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật có liên quan về nhận chìm, giao khu vực biển, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển căn cứ vào vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển đã được xác định trong giấy phép nhận chìm ở biển và vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển xác định trên cơ sở quy định tại Khoản 5 Điều 53 Nghị định 38/2015/NĐ-CP để giao khu vực biển.
Về đề nghị ủy quyền cho UBND tỉnh Trà Vinh cấp giấy phép nhận chìm chất nạo vét tại các cảng của Trung tâm điện lực Duyên Hải, Thủ tướng Chính phủ cho biết, việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm phải trên cơ sở quy định của pháp luật. Hiện nay, việc phân cấp thẩm quyền về nội dung này đã được quy định tại Điều 60 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:
- UBND cấp tỉnh cấp giấy phép nhận chìm ở biển trong phạm vi 6 hải lý và cấp giấy phép giao khu vực biển trong phạm vi 3 hải lý.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép nhận chìm ở biển đối với những trường hợp nằm ngoài phạm vi 6 hải lý hoặc có một phần nằm ngoài 6 hải lý; cấp giấy phép giao khu vực biển đối với trường hợp nằm ngoài phạm vi 3 hải lý và khu vực biển liên vùng.
- Thủ tướng Chính phủ quyết định giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân để thực hiện các dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên biển thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Căn cứ quy định nêu trên, chủ dự án có thể lựa chọn, nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục