Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính

07:03' - 27/04/2019
BNEWS Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm hoàn thành các mục tiêu cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.
Đồng thời, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác cách hành chính; gắn kết công tác cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương với việc xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cách hành chính.
Theo kế hoạch, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các bộ, ngành, địa phương. Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án thông tin tuyên truyền cách hành chính; đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính".
Quý II/2019, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai xác định và công bố Chỉ số cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục hành chính không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.
Tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành không cần thiết; không lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; cho ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành do các bộ, ngành đề xuất./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục