Còn nhiều việc phải làm nếu Hà Nội muốn thúc đẩy tăng trưởng

19:46' - 16/04/2019
Bnews Quý I/2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,99%; thu ngân sách Nhà nước đạt 68.100 tỷ đồng, bằng 25,9% dự toán, tăng 30,3%.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. 
Quý I/2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,99%; thu ngân sách Nhà nước đạt 68.100 tỷ đồng, bằng 25,9% dự toán, tăng 30,3%. 
Tuy nhiên, một số chỉ tiêu có dấu hiệu chững lại, tốc độ tăng đạt thấp hơn so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,86% (cùng kỳ tăng 8,5%); tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 10,2% (cùng kỳ tăng 12,4%); kim ngạch xuất khẩu tăng 11,3% (cùng kỳ tăng 17,0%); kim ngạch nhập khẩu tăng 1,3% (cùng kỳ tăng 15,1%); khách du lịch quốc tế tăng 12,6% (cùng kỳ tăng 21,7%);... 
Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tỷ lệ giải ngân còn thấp. 
Trật tự xây dựng đô thị có chuyển biến, nhưng kết quả chưa vững chắc. Một số công trình vi phạm tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm, nhất là vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng. Công tác phòng cháy, chữa cháy bước đầu có chuyển biến tích cực, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ... 
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,4% đến 7,6% trong năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương tập trung thực hiện hiệu quả cải cách hành chính như: rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; chỉnh sửa và bổ sung cơ chế, chính sách tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt Năm chủ đề 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cung cấp dịch vụ công. 
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng lưu ý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ một cách hiệu quả, bền vững; chuyển đổi diện tích lúa không hiệu quả sang các loại cây, con có giá trị cao hơn, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với nhu cầu thị trường... 
Hà Nội đặt mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đa dạng hóa nguồn lực; đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch dựa trên nền tảng các giá trị di sản văn hóa của Thủ đô; tăng cường hợp tác, liên kết phát triển các sản phẩm du lịch với doanh nghiệp, ngành, địa phương trong cả nước và quốc gia có tiềm năng./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục