1. >

TKV cân đối sản xuất và tiêu thụ để giảm tồn kho than

Facebook Share

BNEWS.VN Các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sẽ thực hiện cân đối sản xuất và tiêu thụ để có phương án sản xuất hợp lý, thực hiện mục tiêu giảm tồn kho than.

TKV cân đối sản xuất và tiêu thụ để giảm tồn kho than

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Lê Minh Chuẩn, trong quý II/2017, các đơn vị trong Tập đoàn rà soát công tác đầu tư, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường quản lý tài chính; sắp xếp tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Các đơn vị trong Tập đoàn cũng đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của người lao động. Ngoài ra, quan tâm thực hiện công tác an toàn, môi trường; gắn sự lãnh đạo của Đảng với thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh...

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn cho biết, việc sản xuất than trong quý I của đơn vị có nhiều khó khăn nên yêu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp trong Tập đoàn là tăng cường công tác tiêu thụ, xuất khẩu than vùng Miền Tây; thị trường cần loại than nào thì sản xuất loại đó.

Các đơn vị cũng cần phân tích đánh giá thực hiện các chỉ tiêu được giao về sản xuất, giá thành than và các sản phẩm khác; thực hiện đầu tư hiệu quả, tránh lãng phí; chú trọng thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường, quản trị tài nguyên, quản lý ranh giới mỏ.../.


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

"Xử lý đến nơi đến chốn tình trạng tín dụng đen, nhất là vào dịp Tết” là chỉ đạo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường kỳ của Chính phủ diễn ra vào tháng 12/2018. Và yêu cầu này một lần nữa được Thủ tướng chỉ đạo sát sao trong Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và định hướng nhiệm vụ 2019 của ngành ngân hàng diễn ra mới đây.

ncif