Tổng cục Thống kê cần bám sát diễn biến tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương

19:34' - 29/07/2020
BNEWS Năm 2020 là năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam, đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã và đang quay trở lại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Thống kê chiều 29/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, năm 2020 là năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam, đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã và đang quay trở lại Việt Nam.
Để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo Tổng cục Thống kê cần bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương và của cả nước để bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội, cập nhật kịch bản tăng trưởng, các báo cáo chuyên đề phân tích, dự báo phục vụ quản lý điều hành.
Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê cần thực hiện tốt Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020; báo cáo thực hiện Đề án thống kê kinh tế chưa được quan sát …để kịp thời ứng phó có hiệu quả các biến động trên thị trường thế giới, nhất là thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại và đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và yêu cầu Tổng cục Thống kê tập trung thực hiện như: tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm, tuyên truyền và phổ biến thông tin thống kê, đề xuất các kịch bản kinh tế; xây dựng các báo cáo chuyên đề chuyên sâu từ các nguồn thông tin nhằm cung cấp thông tin kịp thời giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các địa phương trong điều hành kinh tế.
“Chúng ta phải chủ động nắm bắt xu hướng, những vấn đề mới phát sinh để xây dựng các báo cáo chuyên đề chất lượng, kịp thời, bảo đảm tính thời sự, phục vụ điều hành, đồng thời có giá trị nghiên cứu, tham khảo cao về mặt khoa học”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Cùng với đó, Tổng cục Thống kê cần thông tin theo hướng chủ động cung cấp và thu nhận thông tin phản hồi từ các bên liên quan, từ đó tạo sự đồng thuận về sử dụng số liệu thống kê trong xã hội; đồng thời, thực hiện thành công các Cuộc điều tra thống kê năm 2020 và chuẩn bị tốt cho cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo hướng áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin.
Ngoài ra, Tổng cục Thống kê tiếp tục nghiên cứu, đổi mới về phương pháp luận thống kê, phương pháp chế độ thống kê; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, chủ động phối hợp kết nối chia sẻ thông tin, xây dựng dữ liệu lớn từ dữ liệu các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê, nguồn dữ liệu hồ sơ hành chính, dữ liệu lớn (Big data)…
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cũng đã đánh giá cao Tổng cục Thống kê đã nâng cao năng lực, trách nhiệm hơn, quyết tâm, phấn đấu nắm chắc đầy đủ, kịp thời, chính xác và khách quan hơn những thay đổi của nền kinh tế. Từ đó, đo lường và xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế, kịch bản điều hành giá phù hợp, phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo điều hành chung nền kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Theo đó, một số Đề án lớn đã được Tổng cục Thống kê tổ chức thực hiện có hiệu quả mà nổi bật là Đề án đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện việc điều chỉnh quy mô GDP, GRDP; xây dựng Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; Đề án hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020.
Cũng tại buổi làm việc Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cũng đã báo cáo phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 của ngành thống kê.
Theo đó, Tổng cục Thống kê sẽ bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương và của cả nước để đảm bảo tốt thông tin kinh tế  - xã hội định kỳ quý III, quý IV và cả năm 2020.
Cùng với đó, Tổng cục Thống kê cập nhật kịch bản tăng trưởng các quý còn lại và cả năm 2020 để báo cáo Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Đồng thời sửa đổi bổ sung danh mục hệ thống chỉ tiêu quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê 2015 trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục nghề nghiệp Việt Nam; phối hợp với Bộ, ngành, các đơn vị liên quan và Ban Thư ký Asean tổ chức thành công các hoạt động trong Đề án chuẩn bị và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê của Việt Nam năm 2020…/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục