Tổng rà soát thực hiện Nghị quyết thí điểm cơ chế phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

20:26' - 30/10/2020
BNEWS Hàng loạt vấn đề liên quan đến lĩnh vực nội vụ đã được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trả lời tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020, diễn ra chiều tối 30/10.

Liên quan đến đề án chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, trả lời câu hỏi của báo giới về nhiệm vụ, quyền hạn của thành phố Thủ Đức chưa thực sự khác biệt so với các đơn vị hành chính cấp quận hiện nay, Bộ Nội vụ có đề xuất gì mới về cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, đối với các đơn vị cấp huyện, cấp xã đồng thời không đạt 50% hai chỉ tiêu về quy mô dân số và diện tích sẽ được sắp xếp lại.

Riêng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được lùi thời điểm sắp xếp huyện, xã để thực hiện đồng thời với việc xây dựng chính quyền đô thị (Đề án và dự thảo Nghị quyết xây dựng chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV).
Theo tinh thần như vậy, hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt đồng thời 50% hai chỉ tiêu về quy mô dân số và diện tích.

Trong quá trình này Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành lập thành phố Thủ Đức (thành phố nằm trong lòng thành phố trực thuộc Trung ương, đây là mô hình đã được Luật Chính quyền địa phương đã quy định).

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đang phối hợp cùng các bộ liên quan, UBND Thành phố Hồ Chí Minh trình Chính phủ ban hành nghị định sao cho phù hợp.
Về cơ chế vượt trội, năm 2017 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp tới, việc thực hiện Nghị quyết này sẽ được tổng rà soát lại để đánh giá 3 năm thực hiện nhằm có cơ sở ban hành một cơ chế phù hợp với mô hình chính quyền đô thị, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Trung ương là phân biệt mô hình tổ chức, hoạt động, thẩm quyền của chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo và đơn vị kinh tế đặc biệt.
Về việc Bộ Nội vụ cùng một ngày ban hành hai quyết định cho phép thành lập 2 hiệp hội liên quan đến nước mắm là Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam, có tên gọi gần giống nhau, trùng lặp về lĩnh vực hoạt động chính, có cùng phạm vi hoạt động cả nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng lý giải, theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, các hội được thành lập trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ và tài chính.

Căn cứ vào đề nghị của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi rà soát lại các quy định của pháp luật, Bộ Nội vụ nhận thấy hai hiệp hội này đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện để thành lập theo quy định của Chính phủ và thông tư của Bộ Nội vụ.
Tại buổi họp báo, báo giới cũng đề cập đến thông tin trả lương cho ông Lê Vinh Danh (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) có sự chênh lệch lớn trong cách phân phối thu nhập của hiệu trưởng và các giảng viên, nhân viên của nhà trường, gây xôn xao dư luận và đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ giải đáp về quy định của pháp luật hiện nay đối với vấn đề lương tại các trường đại học, cũng như tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, việc trả lương cao như vậy có phù hợp không.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và trường đại học nói riêng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP (quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập), cơ chế tự chủ về tổ chức bộ máy theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP (quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập) và tự chủ về nhân sự theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ (quy định về về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập).
Đối với các đơn vị như Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nếu tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư đã có Nghị định 16 quy định rất chi tiết về nguồn thu, chi.

Theo tinh thần Nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách tiền lương, những đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư được áp dụng cơ chế quản trị và trả lương như doanh nghiệp trên cơ sở quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ.

Còn mức chi cụ thể, Bộ Nội vụ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xem xét kỹ các con số xem có phù hợp với quy định của Nghị định 16/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính hay không./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục